lipiec 07, 2022

Recenzje patronatów Secretum

Spirit Animals. Księga Shane’a
Assassin's Creed: Valhalla – Saga Geirmunda
Dwa mutanty
Lore
1634: Wojna bałtycka
Dziewczyna, która klaszcze
Dzieci ziemi i nieba
Magia krwi
Wiedma
wtorek, 05 maj 2015 01:42

Patronat: "DreamHeaven"

By 
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Już w lipcu wyrusz w podróż ku przy­go­dzie! Zapraszamy na Festiwal Innowacji Larpowych DreamHeaven! „Dre­am­ha­ven" to nie tylko lar­powe nowo­ści i nie­tu­zin­kowe histo­rie. To też krysz­ta­łowo czy­ste jezioro, prze­piękne Kaszub­skie lasy i ludzie – tak nowi jak i dobrze znani. Organizatorzy pragną, żeby ta impreza była miej­scem, gdzie wszy­scy razem two­rzą inspi­ru­jącą atmosferę...

Więcej informacji na stronie festiwalu: http://dreamhaven.pl

Szu­kasz miej­sca gdzie :

Będziesz mógł włą­czyć się w społeczność
Zosta­niesz cie­pło przyjęty;
Gry są dobre, a ludzie serdeczni;
Prze­ży­jesz nie­sa­mo­wite przy­gody w nie­zna­nych światach;
Ofe­ru­jemy Ci festi­wal, na którym:

Zagrasz w inno­wa­cyjne larpy, jeepy, gry;
Popro­wa­dzisz tę grę, którą napi­sa­łeś lata temu, ale nigdy nie poprowadziłeś;
Będziesz mógł popro­wa­dzić gotowy scenariusz;
Sprawny, logi­styczny team postara się speł­nić Twoje nawet naj­bar­dziej sza­lone pomysły;
Przez dwa dni, razem z setką innych gra­czy prze­nie­siesz się do mia­steczka rodem z Dzi­kiego Zachodu;
Masz pomy­sły, wąt­pli­wo­ści, pyta­nia? Skon­tak­tuj się z nami!